Chào mừng bạn đến với cổng game đổi thưởng HitClub.ltd. Việc sử dụng trang web này phải tuân thủ các điều khoản sử dụng và điều kiện dưới đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý với các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn nên ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

Quyền sở hữu trí tuệ

Trang web HitClub.ltd và tất cả nội dung liên quan bao gồm, nhưng không giới hạn, các tài liệu, hình ảnh, biểu đồ, đồ họa, biểu trưng và phần mềm, đều thuộc sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ của HitClub.ltd hoặc các bên thứ ba liên quan. Bạn không được sao chép, phân phối, tái bản, công bố, chỉnh sửa hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào từ trang web này mà không có sự đồng ý rõ ràng từ HitClub.ltd.

Giới hạn trách nhiệm

Trang web HitClub.ltd được cung cấp “tùy trường hợp” và “như có sẵn”. HitClub.ltd không đảm bảo rằng trang web sẽ luôn luôn hoạt động một cách liên tục và không bị gián đoạn hoặc không chứa lỗi. HitClub.ltd không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web, bao gồm cả thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc thiểu sót.

Hạn chế độ tuổi

Việc sử dụng trang web HitClub.ltd chỉ dành cho những người đủ tuổi theo quy định pháp luật tại quốc gia của bạn. Bạn phải đảm bảo rằng bạn đủ tuổi để tham gia vào các hoạt động trên trang web và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc chơi game và đổi thưởng.

Tài khoản người dùng

Để truy cập và sử dụng một số tính năng của trang web, bạn có thể cần đăng ký và tạo tài khoản người dùng. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình và đồng ý không chia sẻ thông tin đăng nhập với bất kỳ ai khác. Bạn cũng chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động diễn ra dưới tên tài khoản của bạn. Nếu bạn phát hiện bất kỳ vi phạm hoặc sử dụng trái phép của tài khoản, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

Hành vi cấm

Khi sử dụng trang web HitClub.ltd, bạn đồng ý không thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây:

  1. Vi phạm bất kỳ luật pháp nào hoặc vi phạm quyền của người khác.
  2. Gửi hoặc phân phối nội dung gây hại, đe dọa, phỉ báng, đồi trụy hoặc xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
  3. Tạo ra các tài khoản giả mạo hoặc sử dụng trái phép tài khoản của người khác.
  4. Can thiệp vào hệ thống hoặc gây trở ngại cho hoạt động của trang web.
  5. Sử dụng trang web với mục đích gian lận hoặc vi phạm các quy định của chúng tôi.

Thay đổi điều khoản

HitClub.ltd có quyền thay đổi điều khoản sử dụng này từ thời gian này sang thời gian khác. Mọi thay đổi sẽ được thông báo qua trang web của chúng tôi và sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng. Bạn nên xem xét thường xuyên các điều khoản để cập nhật các thay đổi mới nhất.

Chúng tôi hy vọng rằng việc sử dụng trang web HitClub.ltd sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm game thú vị và giải trí. Bạn cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng và đảm bảo rằng mọi hoạt động của bạn trên trang web là hợp pháp và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Chấm dứt hoặc hủy bỏ tài khoản

HitClub.ltd có quyền chấm dứt hoặc hủy bỏ tài khoản của người dùng nếu phát hiện bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản và điều kiện sử dụng. Chúng tôi cũng có quyền từ chối truy cập hoặc sử dụng trang web cho bất kỳ ai không tuân thủ các quy định và chính sách của chúng tôi. Trong trường hợp chấm dứt hoặc hủy bỏ tài khoản, bạn không được phép tạo tài khoản mới mà không có sự cho phép trước từ HitClub.ltd.

Phản hồi người dùng

HitClub.ltd đánh giá cao phản hồi từ người dùng về trang web và dịch vụ của chúng tôi. Bất kỳ phản hồi, ý kiến, gợi ý hoặc báo cáo lỗi nào từ phía người dùng sẽ được coi là thông tin không độc quyền và không có tính bí mật. Chúng tôi có quyền sử dụng, sao chép, hiển thị, phân phối và sửa đổi thông tin này mà không có sự đồng ý hay bồi thường cho người dùng.

Miễn trừ trách nhiệm

HitClub.ltd không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng các trang web liên kết bên ngoài mà không thuộc sự kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo hay bồi thường nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy hoặc hiệu quả của nội dung hoặc dịch vụ trên các trang web bên ngoài.

Quy định pháp luật áp dụng

Các điều khoản và điều kiện sử dụng được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của quốc gia nơi trang web HitClub.ltd hoạt động. Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết qua các pháp luật áp dụng.

Quảng cáo và khuyến mãi

HitClub.ltd có thể cung cấp thông tin quảng cáo và khuyến mãi với sự đồng ý của người dùng. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý nhận thông tin quảng cáo và khuyến mãi từ HitClub.ltd. Tuy nhiên, bạn có quyền từ chối nhận thông tin này bằng cách thay đổi cài đặt thông qua tài khoản người dùng của mình hoặc thông qua liên kết hủy đăng ký có sẵn trong thông báo.

Sử dụng hợp lý

Người dùng cam kết sử dụng trang web HitClub.ltd một cách hợp pháp và chỉ cho mục đích cá nhân. Bạn không được phép sử dụng trang web để thực hiện hoạt động bất hợp pháp, gian lận, xâm phạm quyền riêng tư, xúc phạm, lừa đảo hoặc gây hại cho HitClub.ltd hoặc người dùng khác. Bạn cũng đồng ý không can thiệp vào hệ thống hoặc gây trở ngại cho hoạt động bình thường của trang web.

Miễn trừ trách nhiệm

HitClub.ltd không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc phụ thuộc vào ngoại lệ nào phát sinh từ việc sử dụng trang web, bao gồm cả mất mát dữ liệu, thiệt hại do virus hoặc sự cố kỹ thuật. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy trên trang web, nhưng không có bất kỳ cam kết hay bảo đảm nào về tính chính xác, hoàn chỉnh hoặc hiệu quả của thông tin đó.

Thay đổi và chấm dứt dịch vụ

HitClub.ltd có quyền thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối truy cập hoặc sử dụng trang web cho bất kỳ ai mà không cần giải thích hay bồi thường.

Sự thay đổi của Điều khoản

HitClub.ltd có quyền thay đổi điều khoản sử dụng này theo quyết định của chúng tôi. Mọi thay đổi sẽ được đăng trên trang web và có hiệu lực ngay lập tức. Bạn nên xem xét đều đặn các điều khoản để nắm bắt các thay đổi mới nhất.

Hiệu lực của Điều khoản

Các điều khoản sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày đăng và áp dụng cho mọi người dùng truy cập và sử dụng trang web HitClub.ltd. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này.